Kontakt


klokanuvkufr@luzanky.cz


+420 774 277 170

Klokanovy kapsy

Na diagnostický soubor Klokanův kufr navazuje sada metodických pomůcek Klokanovy kapsy. V šesti kartonových krabicích velikosti deskové hry najdete pomůcky, které přispívají celkovému rozvoji dítěte, jeho technických schopností a logického myšlení v oblasti:

 • zrakové analýzy a syntézy
 • zrakové diferenciace
 • prostorové orientace
 • matematických představ

1) Poskládej I. (rozvoj zrakové analýzy a syntézy)

Hra obsahuje 30 dřevěných skládaček uspořádaných podle vývojových posloupností, tedy 10 dělených obrázků psa, motýla a kočky. Jednotlivé skládačky se dělí na 2 až 10 nepravidelných dílů vertikálně, horizontálně a šikmými řezy. Cílem je poskládat díly dohromady podle předlohového obrázku. Hra rozvíjí:

 • uvědomování si částí a celku
 • zrakovou a prostorovou paměť
 • prostorovou orientaci
 • jemnou motoriku a koncentraci pozornosti

2) Poskládej II. (rozvoj zrakové analýzy a syntézy)

Hra funguje na stejném principu jako část Poskládej I. Liší se v motivech obrázků, zde naleznete vypodobení krokodýla, hada a netopýra. Totožný je i cíl skládačky. Hra rozvíjí:

 • uvědomování si částí a celku
 • zrakovou a prostorovou paměť
 • prostorovou orientaci
 • jemnou motoriku a koncentraci pozornosti

3) Rozlišuj (rozvoj zrakové diferenciace)

Hra obsahuje 15 sérií, tedy 120 dřevěných obrázků a 2 vkládací desky. Děti podle vzorů vkládají obrázky do desek a učí se rozpoznat detaily, v nichž se obrázky liší. Později poznávají i shodnou či rozdílnou pravolevou polohu obrázků, což je důležitá schopnost pro pozdější správné čtení. Předlohový sešit spolehlivě provází dítě jednotlivými úkoly s narůstající obtížností. Hra rozvíjí:

 • zrakové rozlišování
 • zrakovou a prostorovou paměť
 • pojmy první, poslední, uprostřed, vpravo, vlevo
 • jemnou motoriku a koncentraci pozornosti

4) Nasměruj (rozvoj prostorové orientace)

Hra obsahuje 90 dřevěných obrázků, 2 vkládací desky a 3 sešity s předlohami. Je vhodná i pro logopedickou péči. Hra rozvíjí:

 • orientaci v prostoru
 • prostorovou a zrakovou paměť
 • pojmy nahoře, dole, vpravo, vlevo, vpravo dole, vlevo uprostřed, první, poslední, předposlední, mezi, před, za, hned před, hned za
 • řeč (uvědomování si nadřazených a podřazených pojmů)
 • třídění
 • jemnou motoriku a koncentraci pozornosti

5) Porovnávej a přiřazuj (rozvoj matematických představ)

Dvojice her obsahuje 255 kartonových obrázků, 6 karet znázorňujících množství, 1 dřevěnou vkládací desku s 19 destičkami v praktické foliové kapse a 1 sešit s předlohami. Jedná se o nižší úroveň budování matematických představ (navazující úroveň najdete v Klokanově kapse Dopočítej). Hry rozvíjejí:

 • porovnávání a řazení prvků
 • uvědomování si počtu
 • základy rozkladů čísla na dvě části
 • jemnou motoriku a koncentraci pozornosti

6) Dopočítej (rozvoj matematických představ)

Hra obsahuje 60 dřevěných obrázků, 1 vkládací desku a 2 sešity s předlohami. Je určena především dětem staršího předškolního věku, při potížích v matematice ji využijí i děti v 1. a 2. třídě základní školy. Jedná se o vyšší úroveň budování matematických představ (nižší úroveň najdete v Klokanově kapse Porovnávej a přiřazuj). Hra rozvíjí:

 • pojmy méně, více, stejně
 • schopnost seskupování, vytváření pojmu přirozeného čísla
 • uvědomování si počtu, rozklad čísla na dvě části, základy číselných operací
 • zrakovou paměť
 • jemnou motoriku a koncentraci pozornosti

Pro koho

Pomůcky jsou určeny dětem předškolního věku, mohou je ale využít i děti 1. a 2. třídy základní školy. Zpracování pomůcek navazuje na podobu Klokanova kufru a je vhodné pro práci pedagogů, odborných pracovníků i rodičů.

Více informací o Klokanových kapsách najdete v sekci ke stažení. Jak kapsy vypadají, najdete rovněž ve fotogaleriii.

Klokanovy kapsy - práce s dětmi


Klokanovy kapsy - 1. Poskládej I. (přehled obsahu)


Klokanovy kapsy - 2. Poskládej II. (přehled obsahu)


Klokanovy kapsy - 3. Rozlišuj (přehled obsahu)


Klokanovy kapsy - 4. Nasměruj (přehled obsahu)


Klokanovy kapsy - 5. Porovnávej a Přiřazuj (přehled obsahu)


Klokanovy kapsy - 6. Dopočítej (přehled obsahu)