Kontakt


klokanuvkufr@luzanky.cz


+420 774 277 170

DOTACE MŠMT

Pro mateřské a základní školy, poradenská pracoviště a další subjekty existuje několik možností, jak získat dotaci na pomůcky Klokanův kufr a Klokanovy kapsy. V předchozích letech získalo tyto dotace již více než 150 subjektů. Některé z těchto dotačních programů vám zde představujeme.


Máte-li zájem o zasílání informací o vyhlášených dotačních programech, napište nám na e-mail klokanuvkufr@luzanky.cz

Šablony pro MŠ a ZŠ

Výzvy č. 02_16_022 a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I.
Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.
Aktuální uzávěrka: 30. 6. 2017, projekty se podávají od 23.6.2016 průběžně
Odkaz: šablony
Konzultace: V případě vašeho zájmu vám pomůžeme zorientovat se v dokumentaci a podmínkách výzvy. Nabízíme konzultaci vašeho konkrétního záměru, popř. spolupráci na podání projektu či jeho administraci. Detaily dle další dohody na e-mailové adrese Hana Procházková, hanca@luzanky.cz
Z prostředků poskytnuté dotace je možné pořídit i související vybavení, jako např. Klokanův kufr, Klokanovy kapsy či publikace. 

Logopedická prevence

Rozvojový program MŠMT: Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016
Program je určen pro právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy nebo základní školy se zřízenou přípravnou třídou poskytující předškolní vzdělávání. Obecným cílem programu je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, a to jak prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjejících řečové dovednosti dětí předškolního věku, tak zlepšováním pracovního prostředí pro zajištění logopedické prevence v předškolním vzdělávání.
Aktuální uzávěrka:   --- / program pro rok 2016 byl vyhlášen 27. 8. 2015 a uzavřen 25. 9. 2015
Odkaz: logopedická prevence

Kompenzační pomůcky

Rozvojový program MŠMT: Podpora  vybavování škol kompenzačními pomůckami pro žáky se zdravotním postižením
Cílem tohoto programu je poskytnout právnickým osobám vykonávajícím činnost školy všech zřizovatelů a zapsaným ve školském rejstříku neinvestiční dotaci účelově určenou na nákup učebních pomůcek kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro podporu přístupu ke vzdělávání dětí a žáků/žákyň se zdravotním postižením v předškolním, základním a středním vzdělávání.
Aktuální uzávěrka:
   --- / program pro rok 2016 byl vyhlášen 15. 12. 2015 a uzavřen 22. 1. 2016
Odkaz: kompenzační pomůcky

Diagnostické nástroje

Rozvojový program MŠMT: Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji
Cílem tohoto programu je umožnit právnickým osobám vykonávajícím činnost školského poradenského zařízení rozšíření diagnostické základny nákupem diagnostických nástrojů, které umožní kombinovat různé diagnostické přístupy pro specifikaci vzdělávacích potřeb žáka, stanovení potřebných podpůrných opatření a profesního rozvoje žáka, ale také obohatit profesní kompetence poradenských pracovníků z hlediska správného užívání diagnostického nástroje, a to prostřednictvím neinvestičních finančních prostředků účelově určených na nákup těchto nástrojů.
Aktuální uzávěrka:   --- / program pro rok 2016 byl vyhlášen 19. 2. 2016 a uzavřen 9. 3. 2016
Odkaz: diagnostické nástroje